Skrb za okolje

Varovanje okolja in ohranjanje narave je eden od pomembnejših ciljev podjetja Vorwerk.

Biti okolju prijazno podjetje za nas pomeni, da na okolje mislimo v vseh fazah delovanja.

Ohranjanje narave se začne že z razvojem in proizvodnjo izdelkov, nadaljuje se pri prodaji na domu našim strankam, nenazadnje pa smo dejavni tudi pri pravilnem odstranjevanju naših odsluženih izdelkov.

Manj embalaže

Žal se pri naši dejavnosti ne moremo popolnoma izogniti embalaži; zato v skrbi za okolje uporabljamo izključno okolju prijazne materiale, ki se lahko ob pravilnem rokovanju ponovno uporabijo oziroma predelajo.

Varčevanje z energijo

Izdelki Vorwerk so okolju prijazni, saj porabljajo malo energije in hkrati zagotavljajo visoko raven sesalne učinkovitosti.

Okoljevarstveno naravnana proizvodnja

Varovanje okolja spoštujemo tudi pri proizvodnji naših izdelkov. Uporabljamo le okolju prijazne plastične materiale in nestrupene barve, ki ne vsebujejo npr. kadmija. Namensko se izogibamo ognjevarnim snovem, ki onesnažujejo okolje. Za naše filtrirne vrečke uporabljamo netopna lepila, nebeljen papir in plastiko, ki ni nevarna.