Splošna video navodila za baterijski sesalnik VK7

Baterijski sesalnik VK7

Dobrodošli

Razpakiranje

Začetek

Pametni dom z aplikacijo MyKobold

Navodila za posamezne dele

Namestitev zaščitne prevleke za zaslon VK7